NorTec AS i Søndre gate i Stjørdal har 25-årsjubileum i år. Da koronapandemien slo til i mars og Norge ble stengt ned, ble de fleste ansatte permitterte. Permitteringa varte imidlertid bare én dag. De siste 11 årene har datafirmaet NorTec i Stjørdal holdt til i det...