Torget tannhelse har brukt NorTec til drift og vedlikehold av sitt datasystem siden oppstarten i 2006. De har opplevd å komme på jobb til svarte skjermer og vet hvor viktig det er å unngå nedetid.

Sikkerhet er viktigst

Tannlegebransjen har i løpet av de siste årene opplevd en stor utvikling innen datasystemer og løsninger for datakommunikasjon. Det kommer stadig nye regler om datasikkerhet, kryptering og sikker håndtering av pasientjournaler og diagnoser. Torget Tannhelse bruker NorTec på drift og vedlikehold av sitt datasystem og er veldig fornøyd med hjelpen de får av Øyvind Kristoffersen.

– Du vet, vi er tannleger og har ikke så mye greie på datasystemer, for oss er det viktig at alt fungerer og at vi raskt kan få hjelp når vi trenger det, forteller Jens Ravlo, daglig leder og eier av Torget Tannhelse.

Strengt regelverk

Tannlegene oppbevarer og behandler en mengde mer eller mindre sensitive personopplysninger. Det kan dreie seg om legems- og sykdomsforhold, medisinbruk eller andre personlige forhold som man får adgang eller kjennskap til i egenskap av sin stilling. Tannleger er pålagt å drive sikkerhetsarbeid for å sørge for at opplysningene ikke går tapt eller kommer på avveie. Vi må kunne dokumentere alt vi gjør. Uten et datasystem som fungerer stopper alt opp.